Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontapalvelu netissä

Työhön valmennus

Tavoite
- Parantaa asiakkaan ammatillisia valmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia
- Parantaa asiakkaan sopeutumista työelämään, uuteen työpaikkaan tai uusiin työtehtäviin
- Edistää työhön sijoittumista

Kohderyhmä
Henkilöt, joilla on sairaus tai jokin muu rajoite joka vaikeuttaa työllistymistä.

Sisältö/Tapa toimia
- Laaditaan yksilöllinen suunnitelma yhdessä työhönvalmennukseen osallistuvan henkilön ja työnantajan kanssa.
- Toteutetaan käytännön työnä työpaikalla, työklinikalla tms. laitoksessa henkilölle sopivassa työssä.
- Voidaan tarvittaessa yhdistää lisä- tai täydennyskoulutusta.
- Arvioidaan työhönvalmennuksen sujuminen, arvion tekee työhönvalmennuspaikan edustaja.
- Kestää yleensä 2-6 kuukautta.

Taloudelliset etuudet
- Kelan tai vakuutusyhtiön rahoittamassa työhönvalmennuksessa henkilö saa kokeilun ajalta kuntoutusrahaa tai
kuntoutustukea.
- Työhönvalmennuksessa olevalle korvataan yleensä tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset.
- Henkilölle maksetaan työttömyysturvaa, mikä hänelle muutoinkin kuuluu.

Toimijat
- Toisella asteella: opiskelija sekä oppilaitoksen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksesta vastaava henkilökunta
- Toteuttaja: Kela, Työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt, vakuutuskuntoutus VKK r.y., työnantaja

KELA

Vakuutuskuntoutus VKK ry

 

Ammattiopisto Luovi, UraMatkaaja ja Oulun seudun ammattiopisto, URA PLUS